Asse Koensborre pleinverharding - Hertsens Wegenwerken Asse Koensborre pleinverharding - Hertsens Wegenwerken

Asse Koensborre pleinverharding

Pleinverharding Koensborre

Grondwerken, rioleringswerken en funderingswerken

Halfverharding, verharding in kasseien, asfaltverharding en betonstraatstenen

Keermuren en trapconstructie

Straatmeubilair

Groenaanleg

  • Klant: Gemeente Asse
  • Datum: 01/08/2018